RAVNATELJ I STRUČNI SURADNICI
UČITELJI RAZREDNE NASTAVE
UČITELJI PREDMETNE NASTAVE
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
TEHNIČKO OSOBLJE