slika
naslovna o_skoli j_racic djelatnici dogadanja razno

kontakt

DOKUMENTI
 
PRAVILNIK O RADU doc
 
 
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU doc
 
 
lzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za period od 1.1-30.6.2019. doc
 
 
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za period od 1.1-30.6.2019. doc
 
 
Bilješke uz IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za period od 1.1-30.6.2019. doc
 
STATUT doc
 
KUĆNI RED doc
 
Financijska izvješća za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. doc
 
Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. doc
 
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka doc
 
Plan nabave 2019. doc
 
Financijski plan 2019.-2021. doc
 
Plan nabave 2018. doc
 
07.02.2018. Financijska izvješća za razdoblje 1.1.-31.12.2017. doc
 
07.02.2018. Bilješke uz IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 01.01. – 31.12.2017.g doc
 
21.12.2017. Financijski plan 2018.-2020. doc
 
06.10.2017. Financijski plan za 2017. - rebalans doc
 
ŠKOLSKI KURIKULUM doc
 
PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. doc
 
Financijski plan OŠ Josipa Račića za 2017. godinu doc
 
Plan nabave OŠ Josipa Račića za 2017. godinu doc
 
Prijedlog financijskog plana OŠ Josipa Račića za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu doc
 
Financijska izvješća za razdoblje 1.1.-31.12.2016. doc
 
Kriteriji za odredivanje naknade za dostavu informacije doc
 
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama doc
 
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije doc
 
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija doc
 
Financijski plan OŠ Josipa Račića za 2016. godinu doc
 
Plan nabave OŠ Josipa Račića za 2016. godinu doc
 
Financijski plan OŠ Josipa Račića za 2015. godinu - rebalans doc
 
Financijski plan OŠ Josipa Račića za 2015. godinu doc
 
Plan nabave OŠ Josipa Račića za 2015. godinu doc
 
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija doc
 
Katalog informacija doc
 
Odluka o imenovanju službenika za pristup informacijama doc
 
Procedura stvaranja ugovornih obveza doc